Tại Đối tác vì một Oregon không có nạn đói, chúng tôi tiếp cận nạn đói theo cách khác.

Chúng tôi hợp tác với những người bị ảnh hưởng nhiều nhất để theo đuổi việc thay đổi hệ thống và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ.

Cùng nhau, chúng ta có thể chấm dứt nạn đói.

Cần trợ giúp với SNAP?

Xem các tài nguyên của chúng tôi về hỗ trợ SNAP và tiếp cận cộng đồng.

Tìm hiểu thêm

Thức ăn cho tất cả người dân Oregon

Đã quá lâu, những người nhập cư đã bị loại khỏi các chương trình hỗ trợ lương thực. Bây giờ là lúc để ưu tiên tiếp cận cho những người hàng xóm nhập cư của chúng ta.

Tìm hiểu thêm

Tham gia phong trào chấm dứt nạn đói ở Oregon

Tặng ngày hôm nay