Bodi ya Ushauri ya Mteja wa SNAP inafanya kazi ili kuboresha Mpango wa Usaidizi wa Lishe ya Ziada (SNAP) kupitia utaalam wa washiriki wa mpango.

Kuhusu Bodi ya Ushauri ya Mteja wa SNAP

Bodi ya Ushauri ya Mteja wa SNAP hutoa nafasi ya ujasiri kwa washiriki wa SNAP wa zamani, wa sasa na wa siku zijazo ili kuboresha programu kwa wapokeaji wa SNAP. Bodi ipo ili kufanya mabadiliko, kuwawajibisha watoa maamuzi, na kuhakikisha kuwa kuna ufikiaji sawa wa SNAP kwa wote. Tunafanya hivi kwa kufanya kazi pamoja na mawakili, mashirika ya jumuiya na watunga sheria.

Bodi hii inajumuisha viongozi wa jamii ambao wameishi kwa uzoefu wa njaa na umaskini. Viongozi hawa wamekuwa kwenye SNAP zamani au sasa. Wanachama wa bodi hulipwa kupitia posho za kila saa kwa muda unaotumika kwenye mikutano, mafunzo, na kufanya kazi zinazohusiana na bodi. Usaidizi wa usafiri, utunzaji wa watoto, na chakula hutolewa kwenye mikutano yote.

Bodi ya Ushauri ya Mteja wa SNAP:

  • Maswali na kutathmini athari na matokeo ya sheria, kanuni, sera, masuala ya mabadiliko ya kimuundo na kimfumo, na utekelezaji wa SNAP huko Oregon.
  • Hufanya kazi na mawakili, wasimamizi wa programu, na vyombo vya sheria ili kushawishi ufanyaji maamuzi kuhusu SNAP huko Oregon.
  • Watetezi wa watu binafsi na vikundi ambavyo vinawakilishwa kidogo na kutengwa ndani ya SNAP.
  • Inaangazia mafanikio na maeneo ya uboreshaji wa SNAP huko Oregon.
  • Hushirikiana na washiriki wa SNAP nje katika jumuiya ili kubadilishana uzoefu, utaalamu na mahitaji yao.

Wanachama wa Bodi ya Ushauri ya Mteja wa SNAP


Angela


Celia


kilimo chaNenosiri


LaTonya