Qalabka Daabacaadda PHFO

Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-La'aanta (PHFO) waxay soo saaraan agabka asalka ah ee Gargaarka SNAP. Waxay diyaar u yihiin in la daabaco lana soo dejiyo hoosta.

Qalabka DHS

Buug-yaraha wacyigelinta waxaa lagu heli karaa lacag la'aan iyada oo loo sii marayo Waaxda Adeegyada Dadweynaha ee Oregon (DHS). Buug-yaraha DHS waxaa lagu sameeyay iskaashi lala yeesho Partners for Oregon-Free Hunger-free si aad u isticmaasho. Si aad u dalbato bilaash, agabka hadda jira, buuxi Foomka Dalbashada Buug-yaraha ee hoose.

Dalbo Buug-yaraha DHS


SABABAHA DHEERAADKA AH EE LOO SII SIIXIIXIYO

(4"x9")
Ingiriisi & Español, 362KB

Dhaqdhaqaaqa Ka-hortagga Gaajada

Wax ka baro shaqadeena abaabulka iyo u doodista cadaalada cuntada.
KU BIIR DHAQAAQA

Dhaqdhaqaaqa Ka-hortagga Gaajada

Wax ka baro shaqadeena abaabulka iyo u doodista cadaalada cuntada.
KU BIIR DHAQAAQA