La soco Ogaanshaha!

Ha ka maqnaan wax war ah oo ka yimid Hunger-Free Oregon - is-qor maanta si aad u hesho warar cusub, ogeysiisyo u doodid, iyo fursado iskaa wax u qabso ah. Marna lama wadaagi doono macluumaadkaaga xiriirka.

Wararka E-Bilaha ah:

Waxa loo diraa usbuuca labaad ee bil kasta si loo wadaago sheekooyinka iyo saamaynta

Ogeysiisyada Qareennada:

La soo diro marka codkaaga looga baahan yahay arrimaha siyaasadaha gobolka ama federaalka. Qayb ka noqo isbeddelka!

Digniinaha Tabarucayaasha:

Ogeysiis marka aan helno fursad tabaruc oo soo socota!