Office

2900 SE Stark St
Suite 1-A
Portland, OR 97214

[Mailing] PO Box 14250, Portland AMA 97293


Nala Soo Xariir

Phone: (503) 595-5501
Fax: Haddii aad u baahan tahay inaad soo dirto fakis fadlan iimayl u dir [emailka waa la ilaaliyay]
Saacadaha: M - F, 9 - 5Warbaahinta & Weydiinta

Jacki Ward Kehrwald
E-mail: [emailka waa la ilaaliyay]
Phone: (503) 595-5501 ex. 310


Codsi Qalabka

Marianne Germond, Hoggaanka Hawlgallada
Email: [emailka waa la ilaaliyay]
Phone: (503) 595-5501, ext. 306

Tusaha Shaqaalaha


Angelita Morillo,U doodaha Siyaasadda

Magac-uyaal: iyada/iyada/iyadaE-mail: [emailka waa la ilaaliyay]

Charlie Krouse,Qabanqaabiyaha Bulshada

Magac-uyaal: Iyaga/Iyaga/IyagaE-mail: [emailka waa la ilaaliyay]

Chris Baker,Istaraatiijiyadda Sharci-dejinta & Maamulaha Hawsha Gaajada ee Oregon

Magac-uyaal: iyada/iyada/iyadaE-mail: [emailka waa la ilaaliyay]Lambarka taleefanka: (503) 595-5501, ext. 313

David Wieland,U doodaha Siyaasadda

Magac-yaal: Isaga/Isaga/IsagaE-mail: [emailka waa la ilaaliyay]Lambarka taleefanka: (503) 595-5501, ext. 312

Jacki Ward Kehrwald,Hogaanka Isgaarsiinta

Magac-uyaal: iyada/iyada/iyadaE-mail: [emailka waa la ilaaliyay]Lambarka taleefanka: (503) 595-5501 ex. 310

Jaz Bias,Agaasimaha Fulinta, Taageerada Kooxda

Magac-uyaal: Iyaga/Iyaga/IyagaE-mail: [emailka waa la ilaaliyay]

Mara Husey,Deeqaha iyo Racfaanka ayaa hogaaminaya

Magac-uyaal: iyada/iyada/iyadaE-mail: [emailka waa la ilaaliyay]Lambarka taleefanka: (503) 595-5501, ext. 300

Marianne Germond,Hogaaminta Hawlgallada

Magac-uyaal: iyada/iyada/iyadaE-mail: [emailka waa la ilaaliyay]Lambarka taleefanka: (503) 595-5501, ext. 306

Meg Schenk,Hogaaminta Bixinta Shakhsiyeed & Shirkad

Magac-uyaal: Iyaga/Iyaga/IyagaE-mail: [emailka waa la ilaaliyay]Lambarka Telefoonka: (458) 214-2530

Sarah Weber-Ogden,Iskuduwaha fulinta, Cadaalada Cuntada Bulshada

Magac-uyaal: iyada/iyada/iyadaE-mail: [emailka waa la ilaaliyay]Lambarka Telefoonka: (503) 595-5501