Gaajada si kale ayaan u wajahnaa. Waxaan la shuraakoobay kuwasaamaynta ugu badan ku yeelatay raadinta beddelka nidaamka iyowax ka qabashada sababaha asaasiga ah. Wadajir, waan joojin karnaa gaajada.

Cunto loogu talagalay dhammaan reer Oregon

Muddo aad u dheer, soogalootiga ayaa laga saaray barnaamijyada gargaarka cuntada. Hadda waa markii mudnaanta la siin lahaa gelitaanka jaarkayaga muhaajiriinta ah.

Ku tabaruc haddaWax dheeri ah baro

Ma u baahan tahay caawimaad SNAP?

Fiiri agabkayaga kaalmada iyo wacyigelinta SNAP.

Wax dheeri ah aqriso

Faa'iidooyinka EBT ee faafa ayaa la ansixiyay sannad dugsiyeedka 2020-2021

Faafida EBT (P-EBT) waxay siisaa qoysaska taageero dhaqaale si ay u daboosho kharashka cuntada dugsiga inta lagu jiro xidhitaanka dugsiga, saacadaha la dhimay iyo imaanshaha ama waxbarashada fog. Faa'iidadan waxaa la siiyaa DHAMMAAN qoysaska ay carruurtoodu helaan cunto bilaash ah iyo qiimo jaban oo dugsiyeedka Oregon ama dhigta dugsi cunto bilaash ah siiya dhammaan ardayda inta lagu jiro hawlaha caadiga ah ee dugsiga. Macluumaad dheeraad ah halkan.

Wax dheeri ah aqriso

Nagu Soo Biir Dhamaadka Gaajada

Hadiyadaadu waxay taageertaa shaqadayada dugsiyada iyo jaaliyadaha si aan uga jawaabno COVID-19.

Deeqo Maanta