په خبرتیا کې پاتې شئ!

له لوږې څخه پاک اوریګون هیڅ خبر له لاسه مه ورکوئ - د میاشتني تازه معلوماتو ، مدافعې خبرتیاو او رضاکار فرصتونو ترلاسه کولو لپاره نن ورځ لاسلیک کړئ. موږ به هیڅکله ستاسو د اړیکو معلومات شریک نه کړو.

میاشتنۍ برېښنايي خبرونه:

د هرې میاشتې په دویمه اونۍ کې د کیسې او اغیزو شریکولو لپاره لیږل

د مدافعې خبرتیاوې:

لیږل کیږي کله چې ستاسو غږ د دولت یا فدرالي پالیسیو مسلو په اړه اړین وي. د بدلون برخه شئ!

رضاکار خبرتیاوې:

خبر شئ کله چې موږ راتلونکی رضاکار فرصت ولرو!