له لوږې څخه پاک راتلونکي په جوړولو کې مرسته وکړئ.

د لسیزو پالیسي ګټلو او د حرکت جوړولو وروسته، موږ د اوریګون د ټولو ماشومانو لپاره د ښوونځي وړیا خواړو خلاصولو ته د پخوا په پرتله نږدې یو. موږ د بسونو او کتابونو لپاره د وړتیا حد نلرو، او موږ باید د خوړو لپاره هم نلرو.

د مدافعې او پوهاوي کار ته وده ورکړئ چې موږ یې کوو د K-12 زده کونکو لپاره لوږه ختمول او ټول اورګونیان.