په اوریګون ډیټا کې د 2023 لوږې وضعیت شتون لري! ډاټا د هر اورګون لپاره شتون لري هیوادونه، او په ټول هیواد کې. د اوریګون د لوږې کاري ځواک وخت په وخت د کاونټي حقیقت پاڼې خپروي چې د اوریګون په هر کاؤنټي کې د لوږې او برنامه لاسرسي څه ډول ښکاري عکس ورکوي. د معلوماتو په اړه یو نظر وګورئ oregonhungertaskforce.org