Cov koom tes rau Hunger-Free Oregon muaj txiaj ntsig rau cov txuj ci tshwj xeeb thiab ntau yam kev xav ntawm peb pawg thawj coj saib xyuas thiab cov neeg ua haujlwm.

Board of Directors

Andrew Hogan, Thawj Tswj Hwm

Txoj Kev Roots

Celia Ferrer

Oregon Food Bank

Danita Harris

Xav tias Dub

Donalda Dodson, Tus Tuav Nyiaj Txiag

Oregon Child Development Coalition

Tracey Henkels: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?

Nyob Room Realty

neeg ua hauj lwm

Koom nrog peb hauv Kev Txom Nyem

Koom nrog peb hauv Kev Txom Nyem


Ua ke, peb tuaj yeem xaus kev tshaib kev nqhis hauv Oregon
Pub Hnub No