Nyob hauv Tus Paub!

Tsis txhob hnov ​​​​qab txog cov xov xwm los ntawm Hunger-Free Oregon - sau npe hnub no kom tau txais kev hloov tshiab txhua hli, ceeb toom kev tawm suab, thiab kev ua haujlwm pub dawb. Peb yuav tsis qhia koj cov ntaub ntawv tiv tauj.

Txhua hli E-News:

Xa lub lim tiam thib ob ntawm txhua lub hli los qhia cov dab neeg thiab cuam tshuam

Kev ceeb toom tawm tswv yim:

Xa thaum koj lub suab xav tau ntawm cov teeb meem ntawm lub xeev lossis tsoomfwv txoj cai. Ua ib feem ntawm kev hloov pauv!

Kev ceeb toom ua haujlwm pab dawb:

Tau txais kev ceeb toom thaum peb muaj lub sijhawm tuaj yeem pab dawb!