Ntawm no koj yuav pom cov ntaub ntawv tseem ceeb los txhawb peb lub hom phiaj ntawm kev xaus kev tshaib kev nqhis hauv Oregon. Nkag mus rau peb cov phiaj xwm phiaj xwm, daim ntawv tshaj tawm txhua xyoo, cov peev txheej ntawm SNAP nthuav tawm thiab ntau dua.

Ua ke, peb tuaj yeem xaus kev tshaib kev nqhis.