Peb txoj kev tshaib kev nqhis txawv. Peb koom tes nrog covfeem ntau cuam tshuam rau kev nrhiav kev hloov pauv ntawm qhov system thiabhais txog cov hauv paus ntsiab lus. Ua ke, peb tuaj yeem xaus kev tshaib kev nqhis.

Xav tau kev pab nrog SNAP?

Tshawb xyuas peb cov peev txheej ntawm SNAP kev pab thiab kev tshaj tawm.

Kawm ntxiv

Khoom noj rau txhua tus Oregonians

Tau ntev dhau lawm, cov neeg tsiv teb tsaws chaw tau raug cais tawm ntawm cov kev pabcuam zaub mov. Tam sim no yog lub sijhawm los saib xyuas kev nkag mus rau peb cov neeg nyob sib ze.

Xav paub ntau ntxiv

Koom nrog lub zog los xaus kev tshaib kev nqhis hauv Oregon

Pub Hnub No